Verenigingsnieuws

Nieuwsbrief voorjaar 2023

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

Op donderdag 13 april zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden in de Publieksboerderij De Proosdij. Vanaf 19.15 uur is de inloop, de vergadering zal starten om 19.45 uur. Enkele onderwerpen welke aan de orde zullen komen zijn; de financiën, bestuursverkiezing, het afvissen en baggeren van de Edese wateren, de aanleg van vissenbossen en de voortgang van de O.H.E.. Ook u kunt een onderwerp aandragen waarover u met de leden en het bestuur van gedachten wil wisselen. U kunt uw onderwerpen doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De uitnodiging voor de ledenvergadering zal spoedig naar u toe worden gezonden. Reserveer 13 april vast in uw agenda!

 

Afvissen van de wateren in de buitendorpen

In week acht hebben vrijwilligers van hsv VOP samen met het onderzoek en adviesbureau Nederland de wateren in de buitendorpen afgevist. Tijdens het afvissen hebben we opvallende zaken geconstateerd. De verscheidenheid en hoeveelheden aan vissen,

Read more ...
Baggeren sloten en singels

Het baggeren vindt plaats in water in Lunteren, Ederveen, Bennekom, Harskamp en in Ede in de wijk Veldhuizen. Tijdens de werkzaamheden kunt u graafmachines en schuifboten zien op en rond het water. U zal weinig overlast ervaren van het werk. Wel kan het gebeuren dat u kort even moet wachten vanwege een tijdelijke wegafzetting.

Nuttig besteed

Bij het baggeren wordt slib van de bodem weggehaald. Op die manier kan water goed blijven wegstromen als er teveel water is. Ook verbetert op deze manier de kwaliteit van het water. Slib dat vrijkomt leggen ze op de kant en wordt met vrachtwagens naar een baggerdepot in de buurt. Zij zorgen ervoor dat de bagger nuttig besteed wordt. Meer informatie over het baggeren vindt u op www.vallei-veluwe.nl/baggerenede

bron gemeentenieuws

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Edese Hengelsportvereniging ‘’Voor Ons Plezier”.

 

Zoals de naam al aangeeft proberen wij met onze leden op een verantwoorde en aangename wijze gestalte te geven aan de hengelsport. Onze vereniging is aangesloten bij de federatie Midwest Nederland en via die weg bij Sportvisserij Nederland.

 

Lid zijn van HSV ‘Voor Ons Plezier” betekent dat u in 90% van het viswater dat ons land rijk is kunt vissen. Dit wordt u mogelijk gemaakt doordat u met uw lidmaatschap de beschikking krijgt over de visplanner-app of de zogeheten Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

 

Onze vereniging is opgericht in het jaar 1952 en heeft momenteel ruim 2200 leden waaronder veel jeugdleden en vertegenwoordigd als enige hengelsportvereniging de vereniging Overkoepeling Hengelsport Ede, kortweg OHE.

  

Op onze site vind u veel informatie omtrent de hengelsport en onze activiteiten, heeft u zelf een leuk artikel, mail het naar ons via info@vooronsplezier.nl.

 

Het spreekt voor zich dat een actieve vereniging als de onze geleid wordt door een actief en deskundig bestuur. Mocht u willen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging dan bent u van harte welkom.

 

Tot slot wensen wij u als (toekomstig) lid van HSV “Voor Ons Plezier “ een fijne vistijd toe en vooral goede vangsten.

 

Cees van der Wal Secretaris HSV. V.O.P.

 

 

Volg ons nu ook op Facebook

 

 

 

Sponsoren

 

 

Landelijke lijst Nederlandse Viswateren

Beste vissers. Graag vragen wij aandacht voor iets waar heel veel sportvissers en verenigingen de afgelopen jaren op gewacht hebben, de Visplannerapp. Met deze app op uw smartphone hoeft de sportvisserij niet meer het ‘dikke, zware boekje’ mee te nemen naar de waterkant. Dat is mogelijk door u –als sportvisser- af te melden voor ‘het boekje’. Klik hier www.viswaterlijst.nl om u vandaag nog af te melden. Hoe minder boekjes gedrukt worden hoe beter voor het milieu en de georganiseerde sportvisserij.  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.